Sivu 6

Ülo kollo, vALge LAevA kApten tekst tõnu trAmm I Fotod virge viertek, Arno sAAr/õhtuLeht Tallinki peakapteni ÜLo koLLo meremeheelust ilmus hiljuti raamat "kapten kollo: mereelu-elumeri." Peategelane tunnistab, et kaante vahele sai vaid väike osa tema pool sajandit väldanud meremeheelust, kuid järge raamatule ei tule. "Nähtud on küll igasugust, kuid paljud mälestused on sellised, mida lihtsalt ei ole mõtet meenutada." 1937. aastal Saaremaal sündinud Ülo Kollo läks merele 50 aastat tagasi, 1961. aastal. Nagu ikka, töötas ta alguses madrusena, siis poots manina. 1965. aastal sai temast Eesti Merelaevanduse tüürimees ning järgmisel aastal asus ta tööle kapte nina Eesti Merelaevanduse Aafrika, Vahemere ja Eu roopa liinidel, kus töötas järjepanu 15 aastat. "Selle aja jooksul on nähtud nii sõdu kui muid hirmsaid asju, mida lihtsalt pole mõtet meenuta da, ja järge nendele meenutustele raamatu kujul küll enam ei tule," lausub Ülo Kollo, kes talle omase tagasihoidlikkusega tunnistab, et tema ise poleks raamatut välja andma hakanud. Siiski lasi ta end pehmeks rääkida ja memuaarid, mis olid juba ka heksa aastat tagasi Tallinki siselehe jaoks kirjuta tud, said Tallinkis kaptenina töötava Lembit Uustulndi eestvedamisel raamatuks vormitud. "Eks noored vajavad kah ju mingit impulssi, et mere meheameti kasuks otsustada, ja seda eesmärki peaks raamat küll täitma." vaLge Laeva kapten Ülo Kollo seiklusi Aafrikas ja mujal maailmas saab igaüks lugeda kõnealusest raamatust, kuid eestlastele on ehk kõige olulisem tema töö Georg Otsa kaptenina. Oli ju nõukogude ajal Tallinna ja Helsingi vahel kurseerinud Georg Ots eestlastele ai nus reaalselt tajutav side muu maailmaga. Pirita rannaäärselt sai igatsusega jälgitud Georg Otsa persoon 6 club one

Section 1

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52

Why do I see this page ?

Your Flash Player is older than version 7 or Javascript is not enabled. What you see is the raw text of the publication.

To read this Digipaper-publication install/update your Flash Player from this link or enable Javascript.

For proper operation Digipaper-publication needs Flash Player version 7 or newer.

Install the latest version of Flash Player from this link.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy