Sivu 50

Arst 24/7 tekst reeLi mAAsikAmäe I Foto virge viertek tõttu on arsti ööpäevane rütm aga väga kaootiline. "Laevas olen järjest tööd teinud 38 tundi. Nüüd olin ka just 24 tundi tööl kiirabis, kuid napi uneajaga har jub. Ma ei saa ju öelda, et praegu ma teid ei aita, ma tahan hoopis magada." Vabadel päevadel teeb Pille rahulikke vaba aja toiminguid, veedab aega sõpra dega, käib kinos ja teatris ning magab nii palju, kui saab, et end laadida ja töö jaoks jälle värske olla. Kes on laevaarsti patsiendid? Kõige sagedamini satuvad minu juurde alkoholi tarbinud noored naised, kes on kõrgete kontsadega trepist alla kukkunud, või kakluses viga saanud mehed. Viimasel ajal on laevas palju ka tõsiselt haigeid inimesi, näiteks infarktihaigeid, seedetrakti vere jooksu ja suhkurtõbe põdevaid inimesi, kes tulevad laeva pidutsema, aga tervis ei pea vastu. Mõni aeg tagasi päästsime merest mehe, kes ise üle parda hüppas, sest tahtis sõpradele tõestada, et julgeb küll. 7 minutiga jõudis mees merest minu ka binetti. Elustasime, saime ta südame uuesti tööle ja andsime kiirabile üle. Kolme päeva pärast sai ta ju ba koju. Lastega ei juhtu õnneks palju õnnetusi. Nendel on põhiliselt väikesed kriimud ja marrastused. Kui palju ühe reisi ajal arsti poole pöördutakse? Kõik reisid on erinevad. Viimasel reisil tegin öö jooksul 21 õmblust. Kui arvestada reisijate arvu, siis seda on väga palju. Alati on rohkem tööd nelja päevast pühapäevani, sest siis tullakse laeva põhiliselt pidutsema. Nädala sees reisivad vanemad inimesed. Siis on traumade esmaabi vähem, on teised mured. Viimasel ajal tuleb reisijatele aina rohkem anda ka psühholoogilist abi. Inimesed on ületöötanud ja stres sis, paljudel on juba välja kujunenud depressioon. Mis on kõige tõsisem terviseseisund, kus laevaarst abiks saab olla? Laevas saame anda kõigile esmaabi ning hoida hai ge elus ja tema olukord stabiilne vähemalt 3 tundi, kuni kiirabile üleandmiseni. Viie laevas töötatud aas ta jooksul on ette tulnud väga palju raskeid tervise seisundeid. On olnud elustamisi, raskeid verejookse, ajuverevalumeid. Ka esmast sünnitusabi olen and nud, nii et 20 minutit pärast laeva maabumist laps juba sündiski. Kas vahel vajab abi ka laevameeskond? Laevameeskond töötab nädalaste ja kahenäda laste vahetustega. Nii käivad ka paljud laevapere liik med laevaarstile muresid kurtmas. Kas teil on reisijatele ka kasulikku tervisenõu, millal laevareisile mitte minna või mis ravimid peaksid endal kaasas olema? Kroonilised haiged peaksid kindlasti vajamine vad ravimid reisile kaasa võtma. Paljud tulevad vä ga haigena laeva, kuid ka kõrge palavikuga viirus haigus on väga tõsine haigus. See on kurnav orga nismile ja ohtlik kaasreisijatele. Inimesed peaksid oma tervise suhtes olema palju tähelepanelikumad. "laevaarst on sisult kiirabiarst," tutvustab kruiisilaeval Baltic Princess töötav dr piLLe guss (37) oma ametit. "kunagi ei tea, mida järgmine minut toob ja kes abi vajab ­ kas piisab tabletist peavalu vastu või tuleb aidata infarktihaiget, anda sünnitusvõi psühholoogilist kriisiabi." L aevaarsti kabinet ei ole suur, kuid seal on olemas kõik vajalikud arstimid ja tehni ka, et inimesi aidata. Kui peaks juhtuma midagi väga tõsist, nii et haige abistamisel jääb ühest kätepaarist väheks, tuleb meeskond laeva arstile appi. "Meeskonnal on nii hea väljaõpe ja suur tahe inimesi aidata, et sageli on tunne, et töötan professionaalsete meedikutega," kiidab Pille. Kuna laevaarst annab põhiliselt erakorralist meditsiiniabi ja see töö vajab kiiret reageerimist, töö tab Pille maal olles kiirabis, et saada rohkem prakti kat ja end ravivõtetes värske hoida. Öiste vahetuste meeskond 50 club one

Section 1

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52

Why do I see this page ?

Your Flash Player is older than version 7 or Javascript is not enabled. What you see is the raw text of the publication.

To read this Digipaper-publication install/update your Flash Player from this link or enable Javascript.

For proper operation Digipaper-publication needs Flash Player version 7 or newer.

Install the latest version of Flash Player from this link.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy