Sivu 110

FINNAIR INFO ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY / YMPÄRISTÖVASTUU Measures for cleaner air · From1999to2009,Finnaircutitscarbondioxideemissionsper seatby22percent.By2017,itintendstoreducethisnumberby another24percent;totalreductionsperseatfrom1999to2017 willequalasmuchas41percent. · FinnairsupportstheInternationalAirTransportAssociation's (IATA)goalofzero-emissionsairtravelby2050,aswell asaglobalemissionstradingscheme. Ympäristötekoja ilmassa · Vuosien1999ja2009välilläFinnairvähensihiilidioksidipäästöjään 22prosenttiaistuintakohden.Vuoteen2017mennessätavoiteon toiset24prosenttia.Kokonaisvähennyksetistuintakohdentulevat näinolemaanjopa41prosenttiavuosien1999ja2017välillä. · FinnairtukeekansainvälisenilmakuljetusliittoIATA:nvisiotapäästöttömästälentomatkustuksestavuoteen2050mennessä sekäglobaaliasektorikohtaistapäästökauppaa. ·FinnairillaonEuroopannykyaikaisinlaivasto, · FinnairfliesEurope'snewestfleet.Theaverage FACT OF THE MONTH jonkakeski-ikäonallekuusivuottajakaukoaircraftageissixyears,andthreeyearson Among the ideas presented by 2011's liikenteessäkolmevuotta.Uudellalaivastolla Quality Hunters was the concept of Meat intercontinentalroutes.Operatingwithnew Free Mondays on Finnair flights. lentäminenvähentääpolttoaineenkulutusta aircraftcutsbackonfuelconsumption www.meatfreemondays.com japäästöjä20­30prosentilla.Finnairlentää andemissionsby20to30percent.The HelsinginkauttalyhimpiäreittejäEuroopan airlinealsofliestheshortestroutes KUUKAUDEN FAKTA jaAasianvälillä;näinpolttoaineenkulubetweenEuropeandAsiaviaHelsinki, Lihan poisjättäminen Finnairin aterioista tusvähenee.Matkustajatjarahtikulkevat reducingfuelconsumption.Passengers maanantaisin oli eräs vuoden 2011 Quality samoissakoneissa. andcargoarecarriedonthesameflights. Huntereiden esittämistä kehitysideoista. www.meatfreemondays.com ·60­80prosenttiaFinnairinlaskeutumisista · Between60and80percentofFinnair's Suomessatehdäänjatkuvanliu´unmetodilla,jollandingsinFinlandarecontinuousdescent loinpäästöjäsyntyyvähemmän.Ilmatilaakäytetään approachlandingsthatcreatefeweremissions. myösainamahdollisimmantehokkaastihyväksi,jolloin Unnecessarycirclingintheairortaxiwayisavoided. vältytäänturhaltakiertelyltäilmassataikiitorata-alueella. · Finnair'semissionscalculator(atfeel.finnair.com/full)allows · Finnairinpäästölaskurinavulla(feel.finnair.com/full)matkustajat travellerstochecktheirpersonalfuelconsumptionandCO2 voivattarkistaalentojensapolttoainekulutuksenjahiilidioksidipääsemissionsbypluggingintheirdepartureanddestinationcities. tötlähtö-jatulokaupunkiensamukaan.LaskelmatovatPricewaterDataassuranceisdonebyPricewaterhouseCoopersandupdated houseCoopersinvarmentamatjanepäivitetäänkvartaaleittain. onaquarterlybasis. FINNAIR SERVES10,000mealsonboarddaily,withmore than50percentofthewastegoingtorecyclingorre-use.This representsaneightpercentimprovementfrom2009. PLASTIC WINE BOTTLES,mugs,packagesandutensils,aswell ascardboardcupsandpapernapkinsareburnedtoproduce energy.Aluminiumcansandclearplasticbottlesarerecycled. PLASTIC TRAYSarewashedandreused.InBusinessClass, washabledishesandutensilsareused. TARJOILEMMElennoillammepäivässänoin10000ateriaa,joidenjätteistäyli50prosenttiakäytetäänhyödyksi.Tämätarkoittaakahdeksanprosentinparannustavuodesta2009. MUOVISET VIINIPULLOT,mukit,kääreetjaaterimetsekäpahvimukitjapaperiservietitpoltetaanenergiaksi.Alumiinitölkkienja kirkkaidenmuovipullojenmateriaalikierrätetään. MUOVITARJOTINpestäänjakäytetäänuudelleen.Bisnesluokassakäytetäänpestäviäastioitajaaterimia. ENG 110 BLUE WINGS FEBRUARY 2012

Section 1

Section 2

Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Page 105
Page 106
Page 107
Page 108
Page 109
Page 110
Page 111
Page 112
Page 113
Page 114
Page 115
Page 116

Why do I see this page ?

Your Flash Player is older than version 7 or Javascript is not enabled. What you see is the raw text of the publication.

To read this Digipaper-publication install/update your Flash Player from this link or enable Javascript.

For proper operation Digipaper-publication needs Flash Player version 7 or newer.

Install the latest version of Flash Player from this link.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy