Sivu 109

FINNAIR INFO YHTEISKUNTAVASTUU YHTEISKUNTAVASTUU Sosiaalinen pääoma Finnair haluaa olla laatuja ympäristötietoisten matkailijoiden ykkösvalinta. Yhtiö ottaa osaa ympäristönsuojeluprojekteihin ja avustaa humanitääristen järjestöjen työtä. Finnair Plus -jäsenet voivat lahjoittaa pisteitä eri avustusprojekteihin. Tässä muutamia esimerkkejä Finnairin yhteiskuntatoiminnasta muuttuvassa maailmassa: Päästökauppa käytäntöön LENTOLIIKENTEESTÄ TULI osa EUn päästökauppaa vuoden 2012 alussa. Eurooppaan tai Euroopasta lentävien lentoyhtiöiden tulee pienentää hiilidioksidipäästönsä 97 prosenttiin vuosien 2004­2006 luvuista. Yhtiöt saavat tietyn määrän päästöoikeuksia, ja ne voivat ostaa tai myydä lisäoikeuksia samalla kun investoivat energiatehokkaampiin ratkaisuihin. Varat myydyistä oikeuksista sijoitetaan ympäristöprojekteihin. Moderni lentokalusto on tehokas tapa vähentää päästöjä. Finnair puoltaa maailmanlaajuista päästökauppaa, joka saavuttaisi laajempia tuloksia. Alueelliset järjestelmät voivat aiheuttaa lisäpäästöjä, jos ulkopuoliset yhtiöt ryhtyvät välttämään päästökauppa-alueita. Eurooppalaisten yhtiöiden kilpailuasema voi siten heikentyä. Finnair oli yksi ensimmäisistä lentoyhtiöistä, jotka toimittivat viranomaisille päästöraportit vuodelta 2010. · Finnairtekeeyhteistyötä SuomenLuonnonsuojeluliiton kanssa.FinnairPlus-jäsenet ovatvoineetlahjoittaapisteitä metsitysprojektiavarten Madagascarissa;heidänlahjoituksillaanonistutettunoin 1500puuta. · FinnaironmyösBalticSea A ctionGroupinyhteistyökumppani,jaFinnairPlus -jäsenetvoivatpistelahjoituksillaavustaaItämeren suojelutyötä. · FinnaironollutUNICEFin yhteistyökumppanivuodesta 1994jaosallistuuorganisaationvuosittaiseenChangefor Good-kampanjaan. · FinnaironmukanaAMDARohjelmassa,jonkakauttase tarjoaasäämittauksiaIlmatieteenlaitoksellejamuille kansainvälisillesääpalveluille. · Finnairtarjoaaapuakatastrofiensattuessa.Sechuaninja Haitinmaanjäristyksien jälkeenFinnairauttoi tuhoutuneidenkaupunkien jälleenrakennuksessasekä lääke-javälinekuljetuksissa. Kevään2011Japanintsunamin jamaanjäristyksenjälkeen Finnairlähettimaidonkorvikkeitatuhoalueille.Finnair Plus-jäsenetlahjoittivatnoin kolmemiljoonaapistettäJapaninPunaiselleRistille,joka · · · · ostiniillähuopia,pullovettäja purkkiruokaa. Finnairintyöntekijöilletarjotaanjatkuviakoulutus-jakehitysmahdollisuuksia.Konsernilaisetosallistuvatvuosittain 4D-kyselyyn,jossakartoitetaan työhyvinvoinnintilaajapaikannetaansiihenliittyviätrendejä japarannuskohtia.Konsernissa hyödynnetäänmyösvirtuaalitekniikoita,jasitenvähennetääntyömatkustusta. Aurinkomatkojenedustaja johtaaTourOperators'Initiative-projektia,jokakeskittyy ympäristöystävällisenturismin kehittämiseen.Aurinkomatkat myössponsoroikilpikonnia suojeleviaympärisöhankkeita ThaimaassajaKreikassa. YhteistyössäNordicOffsetin kanssaMatkatoimistoAREA tarjoaayrityksillemahdollisuudenkompensoidamatkustuksestaaiheutuneita hiilidioksidipäästöjä.Kompensaatiohankkeistasaaduilla tuloillarahoitetaanuusiutuvan energianprojektejakehittyvissämaissa,kutenKiinassaja Intiassa. Finnaironlahjoittanutkäytettyjävirkapukuja,huopia jamuitamateriaalejaUusixverstaallejaGlobeHopelle, jotkaovattehneetniistäuusia design-tuotteita. BLUE WINGS 109 ENG FEBRUARY 2012

Section 1

Section 2

Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
Page 85
Page 86
Page 87
Page 88
Page 89
Page 90
Page 91
Page 92
Page 93
Page 94
Page 95
Page 96
Page 97
Page 98
Page 99
Page 100
Page 101
Page 102
Page 103
Page 104
Page 105
Page 106
Page 107
Page 108
Page 109
Page 110
Page 111
Page 112
Page 113
Page 114
Page 115
Page 116

Why do I see this page ?

Your Flash Player is older than version 7 or Javascript is not enabled. What you see is the raw text of the publication.

To read this Digipaper-publication install/update your Flash Player from this link or enable Javascript.

For proper operation Digipaper-publication needs Flash Player version 7 or newer.

Install the latest version of Flash Player from this link.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy