Sivu 59

BOSTONISSA MIEHEMME voimakkaasti muun muassa Intiassa Salkunhoitaja Edward Bousa tietää, ja Kiinassa", Edward Bousa kertoo. kuinka tärkeää on pysyä ajan tasalla. Hän päätti tavata yrityksen johtoa saaEsimerkiksi talouslehdet hän hankkii jo dakseen paremtyömatkalla. Hän man käsityksen tietää myös, ettei Kun sijoitat Danske Investin yrityksen tulevista ajankohtainen kautta, käytössäsi on tuottomahdollitieto yksin riitä: salkunhoitajia eri puolilla suuksista. sijoituspäätökset maailmaa. Yksi heistä vaativat syvempää on Edward Bousa. Osakkeen hinta analyysia. kääntyi nousuun Yhtiö oli tehnyt merkittäviä öljylöytöjä Miten sijoituspäätös syntyy Itä-Afrikassa. Tapaamisissa selvisi, Kun Edward Bousa arvioi uusia sijoiettä myös uudet etsinnät vaikuttivat tuskohteita, hän tapaa säännöllisesti lupaavilta. Edward Bousa vakuuttui yritysten johtoa. "Muutama vuosi yhtiön olevan hyvä sijoitus. Öljy-yhtiön sitten päätimme sijoittaa amerikkaosakkeen hinnan lasku jäikin tilapäilaisen öljy-yhtiön osakkeeseen, jonka seksi, ja kurssinousu ylitti odotukset. hinta laski yhdessä öljyn kysynnän "Kun arvioin yritysten tulevaisuutta kanssa. Muut myivät osaketta, mutta ja tapaan niiden johtoa, hyödynnän meidän analyysimme osoittivat, että neljännesvuosisadan kokemustani", hinnan lasku saattaisi olla tilapäisEdward Bousa toteaa. tä. Energiankulutus kasvoi kuitenkin Danske Invest & Sampo Pankki Tapaa Edward Bousa ja muut paikalliset olot tarkasti tuntevat salkunhoitajat www.danskeinvest.fi -sivuillamme. Danske Invest kuuluu Danske Bank -konserniin, johon myös Sampo Pankki on kuulunut vuodesta 2007. Pohjoismainen Danske Invest tarjoaa laajan valikoiman erilaisia rahastoja, joissa on pääomia yhteensä noin 53 miljardia euroa. Tutustu ja sijoita Danske Investin Suomessa tarjolla oleviin rahastoihin uusilla Danske Invest -sivuillamme tai tule tapaamaan asiantuntijaa Sampo Pankkiin. Suomeen rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Sampo Rahastoyhtiö Oy. Rahastojen yksinkertaistetut rahastoesitteet, säännöt sekä lisätietoa rahastoista on saatavissa osoitteessa www.danskeinvest.fi. Knowledge at work

Section 1

Section 2

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80

Why do I see this page ?

Your Flash Player is older than version 7 or Javascript is not enabled. What you see is the raw text of the publication.

To read this Digipaper-publication install/update your Flash Player from this link or enable Javascript.

For proper operation Digipaper-publication needs Flash Player version 7 or newer.

Install the latest version of Flash Player from this link.
© Copyright 2004-2006 Mederra Oy